Familieterapi

Indledning

Hvornår skal man søge hjælp hos en psykolog? Ofte kan partner, familie og venner være en  god hjælp. Andre gange kan netop partner, familie og venner opleves som kilden til ens vanskeligheder.  Og nogle problemer kan have en natur, som selv de bedste intentioner, fra familie, venner og netværk, ikke kan afhjælpe.

Når forældre søger familieterapi, så er det typisk fordi, at der er nogle vanskeligheder og smertepunkter, som igen og igen afstedkommer konflikter og slider på familien. Det handler typisk om børnenes trivsel, som på den ene eller anden måde er ramt.

Temaerne kan være mange, eksempelvis forskelligt syn på børneopdragelse; manglende tid sammen; graden af nærhed og forståelse; balance mellem arbejdsliv og privatliv; svære tabsoplevelser, sygdom m.m.

Læs mere om familieterapi

Typiske temaer

Uenighed om opdragelse af børn Børnenes trivsel
Graden af nærhed og forståelse Manglende tid sammen
Overvejelser om skilsmisse Svære tabsoplevelser
Balance mellem arbejdsliv og privatliv Sygdom
   

Fagligt afsæt og forståelse

Jeg arbejder med afsæt i en psykodynamisk forståelse af relationer og emotioners betydning for kvaliteten af vores indre liv og relationerne til vores nærmeste. Herunde at kunne forstå andres handlinger, reaktioner og tilstande som udtryk for noget meningsfyldt, selvom disse måske volder os besvær og virker uforenelige med vores egne aktuelle ønsker, behov - og måske drømme om fremtiden.

Læs mere om fagligt afsæt

Grundsyn

Det terapeutiske grundsyn i min praksis er relationsorienteret. Den personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk. Værdigrundlaget humanistisk eksistentielt og den terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret - med vægt på psykologi og psykoterapi i en relationel familieorienteret ramme.

Ændringer kommer ikke af sig selv. Terapi er en aktiv proces fra både familien og terapeutens side, på samme måde som havde problemstillingen været somatisk i stedet for psykologisk. Det kan være hårdt arbejde. Men også et arbejde forbundet med humor og glæde over de positive forandringer.

Struktur

Ved nogle familieterapisessioner samarbejder jeg med mine kollegaer Birgitte Randrup Krog, Hanne ThomsenKim Nygaard og Claire Neger  Prisen stiger ikke, når vi er to terapeuter.

Forud for første samtale, er I velkommen til at skrive mig et brev. Formålet med brevet og første samtale er at afklare, hvad I ønsker hjælp til og hvordan jeg bedst kan hjælpe jer. Det er frivilligt, om I vælger at skrive et brev eller ej.

Læs mere om brevskrivning

Pris

Familieterapi               Kr. 1.950,- pr. session a´ 90 minutter     

Studerende                 20% rabat på ovenstående pris

Betaling

Kontant efter hver session.

Afbud

Afbud skal meddeles på info@piaa.dk

Afbud meldes senest 24 timer før den aftalte tid.

Ved for sent afbud eller udeblivelse betales der fuldt honorar for sessionen.

Kontakt

Skriv en mail på info@piaa.dk.