Individuel terapi

Indledning

Hvornår skal man søge hjælp hos en psykolog? Ofte kan partner, familie og venner være en  god hjælp. Andre gange kan netop partner, familie og venner opleves som kilden og omdrejningspunkt til ens vanskeligheder. Og nogle problemer kan have en natur, som selv de bedste intentioner, fra familie, venner og netværk, ikke kan afhjælpe.

Problemer, ubehag og smerte er en uundgåelig del af livet, ligesom fornøjelse, velbehag og glæde er det. Nogle udfordringer, vanskeligheder, livssmerte og misforståelser, i både vores nære og mere fjerne relationer, synes imidlertid at gentage sig selv på tværs af tid og situationer.

Når ens vanskeligheder er vedvarende eller tilbagevende og synes mere eller mindre uløselige, da kan psykologhjælp være en god ide.

Vis detaljeret beskrivelse

Typiske temaer

Tab • Sorg • Depression Skilsmisse
Stress • Angst • Krise Relationer
Selvværd • Selvfølelse Ensomhed
Seksualitet Krænkelser
Spiseforstyrrelser Sorg • Vrede

 

 

Fagligt afsæt og forståelse

Jeg arbejder med afsæt i en psykodynamisk forståelse af relationer og emotioners betydning for kvaliteten af vores indre liv. Herunde at kunne forstå andres handlinger, reaktioner og tilstande som udtryk for noget meningsfyldt, selvom disse måske volder os besvær og virker uforenelige med vores egne aktuelle ønsker, behov - og måske drømme om fremtiden.

Læs mere om fagligt afsæt

Grundsyn

Det terapeutiske grundsyn i min praksis er relationsorienteret. Den personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk. Værdigrundlaget humanistisk eksistentielt og den terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret - med vægt på psykologi og psykoterapi i en relationelt orienteret ramme.

Terapiens fokus er klientens måde at indgå i nære relationer på, samt de tilstande og følelser der er forbundet med vigtige relationer og situationer. Fokuspunkter kan være afstanden til andre, forholdet mellem at give og modtage, ønsker behov og drømme, samt måder at træde ind og ud af relationer på - specielt ved de belastninger der optræder i konfliktsituationer.

Læs mere om grundsyn

Struktur

Forud for første samtale, er du velkommen til at skrive mig et brev. Formålet med brevet og første samtale er at afklare, hvad du ønsker hjælp til og hvordan jeg bedst kan hjælpe dig. Det er frivilligt, om du vælger at skrive et brev, det er et tilbud. Du kan også skrive brevet til dig selv, som forberedelse til terapien.

Læs mere om brevskrivning

Pris

Individuel terapi         Kr. 1.150,- pr. session a´ 50 minutter     

Studerende                 20% rabat på ovenstående pris

Betaling

Kontant efter hver session.

Afbud

Afbud skal meddeles på info@piaa.dk

Afbud meldes senest 24 timer før den aftalte tid.

Ved for sent afbud eller udeblivelse betales der fuldt honorar for sessionen.
 

Kontakt

Skriv en mail på info@piaa.dk.