Parterapi

Indledning

Hvornår skal man søge hjælp hos en psykolog? Ofte kan partner, familie og venner være en  god hjælp. Andre gange kan netop partner, familie og venner opleves som kilden til ens vanskeligheder. Og nogle problemer kan have en natur, som selv de bedste intentioner, fra familie, venner og netværk, ikke kan afhjælpe.

Når par søger terapi, så er det typisk fordi, at der er nogle vanskeligheder og smertepunkter, som igen og igen afstedkommer konflikter og slider på parforholdet og partnerne. Det kan eksempelvis handle om mængden af tid sammen; graden af nærhed og forståelse; tvivl om relationen; børneopdragelse; balance mellem arbejdsliv og privatliv, seksuelle forskelligheder og behov; sygdom; svære tabsoplevelser, vanskeligheder ved at håndtere eksempelvis sorg og vrede.

Læs mere om parterapi

Typiske temaer

Tilbagevendende skænderier Overvejelser om skilsmisse
Uenighed om opdragelse af børn Balance mellem arbejdsliv og privatliv
Seksuelle forskelligheder og behov Utroskab
Problemer i forhold til svigerfamilie Svære tabsoplevelser
   

Fagligt afsæt og forståelse

Jeg arbejder med afsæt i en psykodynamisk forståelse af relationer og emotioners betydning for kvaliteten af vores indre liv. Herunde at kunne forstå andres handlinger, reaktioner og tilstande som udtryk for noget meningsfyldt, selvom disse måske volder os besvær og virker uforenelige med vores egne aktuelle ønsker, behov - og måske drømme om fremtiden.

Læs mere om fagligt afsæt

Grundsyn

Det terapeutiske grundsyn i min praksis er relationsorienteret. Den personligheds- og udviklingspsykologiske optik er psykodynamisk. Værdigrundlaget humanistisk eksistentielt og den terapeutiske tilgang oplevelsesorienteret - med vægt på psykologi og psykoterapi i en relationelt orienteret ramme.

Parterapiens fokus er partnernes måde at indgå i nære relationer på, samt de tilstande og følelser der er forbundet med vigtige relationer og centrale situationer. Fokuspunkter kan være afstanden til den anden, forholdet mellem at give og modtage, ønsker, behov og drømme, samt måder at træde ind og ud af relationer på - specielt ved de belastninger der optræder i konfliktsituationer.

Ændringer kommer ikke af sig selv. Terapi er en aktiv proces fra både parrets og terapeutens side, på samme måde som havde problemstillingen været somatisk i stedet for psykologisk. Det kan være hårdt arbejde. Men også et arbejde forbundet med humor og glæde over de positive forandringer.

Struktur

Forud for første samtale, er I velkomne til, hver især, at skrive mig et brev. Formålet med brevet og første samtale er at afklare, hvad I ønsker hjælp til og hvordan jeg bedst kan hjælpe jer. Det er frivilligt, om vælger at skrive et brev eller ej.

Læs mere om brevskrivning

Pris

Parterapi                     Kr. 1.750,- pr. session a´ 75 minutter     

Studerende                 20% rabat på ovenstående pris

Betaling

Kontant efter hver session.

Afbud

Afbud skal meddeles på info@piaa.dk

Afbud meldes senest 24 timer før den aftalte tid.

Ved for sent afbud eller udeblivelse betales der fuldt honorar for sessionen.

Kontakt

Skriv en mail på info@piaa.dk.